.
Välkommen till Njurunda Simsällskap och Vårsimiaden den 5-6 maj 2018
Mer information kommer att publiceras här inför tävlingen