Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
.

Årsmötet flyttas fram med tanke på Corona
2020-03-27 12:15

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Utifrån dessa riktlinjer har NSS styrelse valt att flytta fram vårt Årsmöte till en senare tidpunkt. I praktiken innebär detta att nuvarande styrelse fortsätter med sitt uppdrag att förvalta föreningen fram till att ett årsmöte kan bli av.

För den som vill läsa mer hänvisar vi till följande länkar:
https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/hallkollpa/riktlinjerfordeltagandeidistriktochforeningarsarrangemangochverksamhet/
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Har ni som medlemmar frågor kring detta beslut hör av via : info@njurundasim.nu eller till någon i styrelsen.

Hälsningar 
Marika Lindblom 
Ordförande 
Nu kan klubbkläder och ryggsäckar hämtas ut!
2020-03-25 09:51

Ni som beställt NSS klubbkläder eller ryggsäckar kan hämta ut dessa onsdagen den 25 mars mellan klockan 18:30-20:00. Ni hämtar dem i vår shop på övre plan i Njurundahallen.


Har man inte möjlighet att hämta ikväll kan man hämta dem under shopens ordinarie öppettider under våren.


Vid frågor ring Marika Lindblom 0733-371804.

Med anledning av spridningen av Coronaviruset.
2020-03-18 19:58

Information från Folkhälsomyndigheten


Under Folkhälsomyndighetens presskonferens (12 minuter in i inslaget) gavs riktlinjer för idrottsträningar som kan hjälpa föreningarna fatta beslut kring sin verksamhet. Folkhälsomyndigheten menar att mindre evenemang inte behöver ställas in på grund av risk för viruset.


– Det finns ingen anledning att ställa in mindre evenemang, som idrottsträningar med 10–20 personer. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen.


Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer håller Njurunda SS igång den ordinarie verksamheten inom Simskola och simträning. 


Generellt gäller att om man håller sitt barn hemma från skolan eller barnet känner sig förkyld/hängig eller liknande, stannar man hemma från träningen och meddelar sin tränare. 


Njurunda Simsällskap uppmanar alla simmare och deras familjer att använda sitt sunda förnuft, vara försiktiga, vid behov och symptom söka vård och hålla sig uppdaterade via lämpliga myndigheter.


Enligt regeringsbeslut kommer samtliga sammankomster som samlar fler än 500 personer att ställas in eller flyttas. Ett beslut som också påverkar idrotten. Det är ännu så länge upp till varje arrangör att avgöra om ett arrangemang ska ställas in eller inte.


Hur minska spridningsrisk och undvika smitta?


De allmänna rekommendationerna är att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Att använda handsprit kan också vara ett alternativ. Viktigt också att, som alltid, duscha och tvätta sig innan simträning och bara använda sin egen vattenflaska.


Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.


Njurunda Simsällskap  följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Simförbundet, se länkar nedan.


Folkhälsomyndighetens

Svenska Simförbundets

RF


Med anledning av Coronaviruset
2020-03-11 14:49


Med anledning av händelseutvecklingen för Corona-viruset vill vi meddela att Njurunda  Simsällskap följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Under tisdagen höjdes risknivån för spridning av Corona-viruset inom Sverige till "mycket hög risk". Folkhälsomyndigheten för en dialog med regeringen vad gäller eventuella begränsningar av folksamlingar såsom idrottsevenemang. Vi följer såklart eventuella nya rekommendationer om förhållningssätt.

Allmänna råd att tänka på i samband med simskola och simträning
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• Hosta och nys i armvecket eller i pappersnäsduk.
• Stanna hemma om du är sjuk eller snuvig för att undvika att smitta andra

Viktig information gällande årsmöte!
2020-03-07 12:21
Årsmötet som skulle vara den 16:e mars 2020,  är framflyttat till den 30:e mars 2020, klockan 18:30. Platsen vi kommer att hålla till är Opalen. Välkommen!
2020-02-21 23:49
Facebook
Nyheter från våra grupper
Tävlingsgrupp, 03/06 15:03