.
Tävlingsgrupp
Träningsavgift
SM/JSM-A  1 250kr
Sum-Sim  1 150 kr
Simiaden  1 150 kr
Medlemsagvift
Avgiften är satt till 150 kr för enskild per kalenderår.

Kalenderår räknas som skolans höst-vår.

Genom ert medlemskap erhåller ni försäkringsskydd under er utövning.

Alla medlemmar är försäkrade.