Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
.

Styrelse
NSS styrelse består av

 Ordförande Marika Lindblom 073 337 18 04 
 Sekreterare Thomas Jönsson
 072 706 97 47 
 Kassör Jörgen Hansson 070 533 21 23 
 Ledamöter Monica Nordin 070 526 89 41 
  Jan Tjernström 070 354 54 30 
  Jan Jonasson 070 334 88 39 
  Henrik Höglund 070 268 58 59 
 Suppleanter Inger Eriksson 070 557 09 29