Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
.
Teknikgrupp 1-3

Välkommen till Teknikgrupp 1-3
Njurunda Simsällskaps vision är att vi skall vara en simklubb för alla och detta ställer också höga krav på organisationen. Detta betyder att vi skall kunna erbjuda simning för alla på en nivå som passar individen men det måste också finnas en väl fungera organisation i klubben och vi jobbar hårt för att försöka nå detta.

Njurunda Simsällskap har tre olika teknikgrupper där alla syftar till teknikinlärning samt förberedande inför tävlingsgrupperna, T1, T2, T3.
Målsättningen är att Njurunda Simsällskap med kontinuitet skall tillhöra de främsta sim föreningarna i Norrland samt vara bland de simklubbar som deltar på mästerskapstävlingar i Sverige på såväl ungdoms- och juniorsidan. På individnivå vill vi fostra talanger för att få dem att lyckas med målsättningar som dem har satt upp tillsammans med huvudtränaren. För att vi skall lyckas med detta i Njurunda med vårt begränsade upptagningsområde krävs en verksamhet på samtliga nivåer ligger i utvecklingens framkant.

Varje träningsgrupp har olika mål och krav för deltagande i respektive grupps verksamhet. Avsikten är att varje grupp skall vara så homogen som möjligt avseende ålder, social mognad och tränings/tävlingsförmåga för att möjliggöra optimal utveckling för såväl gruppen som dess individer.

När tränarna bedömer vilken grupp en simmare skall gå i tar vi hänsyn till följande faktorer: Ålder, mognad och de 5T:na (Teknik, Talang, Träningsflit, Typ och Tävlingsdeltagande) och om du har klarat kriterierna för gruppen. Vi tittar självklart också på föregående termin och vad simmaren har gjort under denna.
 
Sociala mål, gäller i alla nivåer
En god kamratanda och sammanhållning skall känneteckna gruppen och klubben. Begreppen tävlingsdisciplin, passa tider, träna regelbundet, ringa återbud ses som en självklarhet på alla nivåer. Simmaren skall lära sig ”Fair play”, artighet och gott uppförande. Det sociala målet är ett kriterium för avancemang i klubbens nivåstruktur.
 
5T-metoden
Typ: Kroppsbyggnad, motorik, naturlig styrka, temperament, attityder till bl.a. tävling och träning.
Teknik: Tekniska färdigheter i de fyra simsätten samt start och vändning.
Talang: Vattenläge samt känsla för vattenmotståndets betydelse.
Tävlingsresultat: Resultat/tider på tävling och träning.
Träningsflit: Närvarostatistik (90 % eller bättre) och träningsattityd.
 
Närvaro, gäller i alla nivåer
Målsättning är 90 % i närvaro per individ och per nivå. Det är räknat på antal närvarande tillfällen i jämförelse med antal möjliga tillfällen. Skälet är bl. .a. att det byggs upp en ”träningsmiljö” som är seriös och att vi använder våra träningstider och banor effektivt.
 
Uppflytningar till dem olika nivåerna beslutas av chefstränare i samråd med huvudtränare för gruppen
Finns behov av förändring för simmarens tränings/tävlings deltagande gör det i samråd med tränaren  

Vid frågor kontakta
Maria Öman  
Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Njurunda Simsällskap, 10/12 16:45 
Njurunda Simsällskap, 19/11 18:36 
Njurunda Simsällskap, 23/10 10:31 
Njurunda Simsällskap, 13/07 14:51 
Njurunda Simsällskap, 18/04 15:00 
Njurunda Simsällskap, 26/02 12:03